Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy:n toimitila Tampereen Hämeenkadulla

Kokemusta keskellä kaupunkia

Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy palvelee asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan vuosikymmenien asianajokokemuksella.

Tutustu palveluihin

Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy palvelee asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan vuosikymmenien asianajokokemuksella. Laajaan asianajokokemukseen perustuva osaaminen kohdistuu erityisesti liikejuridiikan, yritysjärjestelyiden, sopimus-, yrityssaneeraus- ja konkurssi-, kiinteistö-, työsuhde- ja ympäristöoikeudellisten asioiden hoitamiseen. Toimistomme avustaa merkittävässä määrin myös kuntia, säätiöitä ja yhdistyksiä.

Kaikessa toiminnassamme pyrimme toimimaan toimeksiannon kokonaisuus huomioiden kustannustehokkaasti ja joustavasti. Tarvittaessa käytämme toimeksiantojen yhteydessä tukena laajaa yhteistyökumppani- ja asiantuntijaverkostoamme.

Henkilöstö

Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy:n asianajaja Heikki Penttilä

Heikki Penttilä

Asianajaja, varatuomari
osakas

Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy:n -logo 040 5122 203

Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy:n asianajaja Maria Malinen

Maria Malinen

Asianajaja, varatuomari
osakas

Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy:n -logo 050 528 5581

Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy:n asianajaja Risto Malinen

Risto Malinen

Asianajaja, varatuomari

Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy:n -logo 0400 634 451

Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy:n asianajaja Markku Sinivaara

Markku Sinivaara

Asianajaja, varatuomari

Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy:n -logo 0400 735 537

Lue lisää henkilöstä >>
Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy:n asianajajosihteeri Kirsi Palokangas

Kirsi Palokangas

Asianajosihteeri

Asianajotoimisto Heikki Penttilä Oy:n -logo 03 389 9881

Sähköpostiosoitteet muotoa:
etunimi.sukunimi@malpen.fi

Palvelut

Yritysjuridiikka

Meillä on pitkä kokemus eri toimialoilla toimivien yritysten palvelemisesta. Yrityksiä palvelemme erityisesti yritysten sopimusasioissa, työ- ja palvelusuhdeasioissa sekä yritysten johdon vastuuasioissa.

Olemme toimineet useissa eri yhtiöiden yhtiökokouksissa puheenjohtajana ja muutoin avustaneet yhtiöitä yhtiökokouksissa.

Olemme vuosittain mukana useissa yritysjärjestelyissä sisältäen neuvottelut, asiakirjojen laatimiset ja legal due diligence -tarkastukset.

Kunnat

Asiakkainamme on useita eri kuntia, kuntien laitoksia ja kuntakonserniin kuuluvia yhtiöitä. Olemme avustaneet kuntia mm. kiinteistö-, rakentamis- ja ympäristoasioissa, sote- ja sopimusasioissa sekä julkisissa hankinnoissa.

Konkurssi- ja yrityssaneerausasiat

Meillä on merkittävä, useiden satojen toimeksiantojen kokemus erikokoisten konkurssipesien ja yrityssaneerausten hoitamisesta. Historia on pitkä, esimerkiksi toimistomme asianajaja Risto Malinen on tehnyt Pirkanmaan ensimmäisen yrityssaneeraushakemuksen yrityssaneerauslain tultua voimaan.

Säätiö- ja yhdistystoiminta

Avustamme säätiöitä ja yhdistyksiä niiden hallintoon liittyvässä toiminnassa. Meillä on muun muassa yli viidentoista vuoden kokemus säätiön hallituksessa ja erilaisissa yhdistyksissä toimimisesta.

Kiinteistö-, rakentamis- ja maankäyttöasiat

Palvelemme asiakkaita pitkäaikaisella kokemuksella kiinteistökaupoissa sekä rakentamiseen ja maankäytön järjestelyihin liittyvien sopimusten laatimisessa ja niihin liittyvissä kysymyksissä. Avustamme muun ohella kiinteistöalalla toimivia yrityksiä, rakennusliikkeitä, rakennuttajia, tilaajia sekä suunnittelijoita.

Ympäristöoikeus

Avustamme yrityksiä, kuntia ja muita yhteisöjä ympäristöoikeudellisissa, erityisesti ympäristövahinkoihin ja ympäristölupiin liittyvissä asioissa. Käytössämme on laaja ympäristöasioihin perehtynyt asiantuntijaverkosto.

Riidanratkaisu

Meillä on laaja ja pitkäaikainen kokemus monenlaisten oikeudenkäyntien hoitamisesta eri tuomioistuimissa ja myös välimiehenä toimimisesta.

Perhe- ja perintöoikeus

Palvelemme asiakkaita pitkäaikaisella asiantuntemuksella perhe- ja perintöoikeuteen liittyvissä asioissa. Hoidamme perunkirjoituksia, osituksia ja perinnönjakoja ja avustamme avioehtosopimusten, testamenttien ja edunvalvontavaltakirjojen laatimisessa. Meillä on kokemusta myös pesänselvittäjänä ja -jakajana toimimisesta.