Palkkiohinnasto

1.7.2022

Toimistomme aikaperusteinen tuntiveloitus on arvonlisäverottomalta määrältään 260‐320 euroa ja arvonlisäveron sisältävä tuntiveloitus 322,40 –396,80 euroa (alv 24 %). Pääsääntöisesti palkkio määräytyykunkin toimeksiannon vaatiman työmäärän ja asian laadun mukaan.

Aikaperusteinen arvonlisäveron sisältävä laskutus on 322,40 euroa tunnilta, ellei toimeksiannon yhteydessä ole muuta sovittu. Palkkio sisältää toimiston yleiskulut, mutta ei suoranaisia kuluja kuten tuomioistuinten perimiä maksuja.

Erikseen sovittaessa veloitus voi olla myös kiinteähintainen. Kiinteähintaisesta toimeksiannosta tulee aina kunkin yksittäistapauksen kohdalla etukäteen sopia asiaa hoitavan henkilön kanssa.

Konkurssipesien hoitoa koskevassa laskutuksessa noudatamme konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksia ja ohjeita sekä Suomen Asianajajaliiton normeja. Mahdollisien oikeusapuasioiden veloitusperusteet määräytyvät oikeusavun palkkioperusteiden mukaan.

Tämän palveluhinnaston ohessa noudatetaan Suomen Asianajajaliiton asianajopalkkioiden määräämisperusteita sekä hyvää asianajajatapaa koskevia periaatteita.

Lisätietoja laskutusperusteista antaa asianajaja Heikki Penttilä, puh. 03‐389 9881, sähköposti: heikki.penttila@malpen.fi